Интервенција у улици 7. јули

Изузетно озбиљна интервенција на главном доводном воду из Манојлице у улици 7. јули.

Радови се одвијају од петка, а поводом истих сеоско насеље Манојлица је искључена са мреже.

Због тога смањен је притисак у вишим деловима града.

Очекујемо да ће интервенција вечерас бити завршена.