ОБАВЕШТЕЊЕ – Извожење смећа

Због велике количине смећа како у контејнерима, тако и код приватних лица у току недеље биће померања за један дан у извожењу, односно реон за уторак извозиће се у среду, реон од среде извозиће се у четвртак, реон од четвртка извозиће се у петак, и реон од петка извозиће се у суботу.