Искључење улице Радосава Стефановића

Искључење улице Радосава Стефановића од 9ч па све до завршетка интервенције на водоводној мрежи.