Без воде село Преконога

Тренутно је без воде сеоско насеље Преконога.

Искључење ће трајати до отклањања квара на водоводној мрежи.