Јавна набавка – 9/2018 Набавка ЛЕД светиљки за улично осветљење општине Свљиг

Јавна набавка – 9/2018 Набавка ЛЕД светиљки за улично осветљење општине Свљиг

Питања и одговори:

Одговор на питања бр. 1201 – 2018

Одговор на питања бр. 1206 – 2018

Одговор на питања бр. 1195 – 2018

Одговор на питања бр. 1193-2018

Одговор на питања бр. 1187 – 2018

Одговр на питања за портал ЈН 9/2018

Одговор за портал ЈН 9/2018

Одговор на питања и појашњење за ЈН 9-2018

Појашњење и одговори на питања ЈН 9/2018

Одговори на питања ЈН 9-2018

Позив и конкурсна документација: