Без воде Сарај и Лукавица

Искључење насеља Сарај и Лукавица од 9 сари па све до завршетка интервенције на водводној мрежи.