Јавне набавке

ЈН 6/2017 – Теретно возило за потребе водовода и канализације (половно)

6. децембра 2017. 0

ЈН 6/2017 – Теретно возило за потребе водовода и канализације (половно) Обавештење о закљученом уговору за JН 6-2017 Конкурсна документација за ЈН 6-2017 Позив за подношење понуда ЈН 6-2017 Одлука о додели уговора -ЈН 6 […]

Јавне набавке

ЈН 9/2017 – Водоводни и канализациони материјал

9. августа 2017. 0

ЈН 9/2017 – Водоводни и канализациони материјал Конкурсна документација ЈН 09-17 Позив за подношење понуда ЈН 9-2017 Измена конкурсне документације ЈН 9- 2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Друга измена конкурсне документације ЈН […]

Јавне набавке

ЈН 7/2017 – Електрична енергија

20. јула 2017. 0

Јавна набавка ЈН 7/2017 – Електрична енергија Конкурсна документација ЈН 7-2017 Позив за подношење понуда ЈН 7-2017 Oдлука о додели уговора за JН 7-2017 Обавештење о закљученом уговору за JН 7-2017

Јавне набавке

Јавна набавка – Приколица нисконосећа (половна)

5. јула 2017. 0

Јавна набавка: Набавка добара – ПРИКОЛИЦА НИСКОНОСЕЋА (ПОЛОВНА) Конкурсна документација JN 3-2017 Позив за подношење понуда ЈН 3-2017 Одлука о додели уговора за JН 3-2017 Обавештење о закљученом уговору за JН 3-2017

Јавне набавке

Јавна набавка – 1/2017 Материјал за одржавање путева

19. маја 2017. 0

Јавна набавка – 1/2017 Материјал за одржавање путева Обавештење о закљученом уговору за JН 1-2017 Партија 1. Одлука о додели уговора Партија 2. Одлука о додели уговора Партија 3. Одлука о додели уговора Конкурсна документација […]

Јавне набавке

ЈН 1/2017 – Набавка материјала за одржавање путева

13. априла 2017. 0

ЈН 1/2017 – Набавка материјала за одржавање путева Конкурсна документација ЈН 1-2017 Позив за подношење понуда ЈН 1-2017 Партија 1 -Одлука о додели уговора Партија 2- Одлука о додели уговора Партија 3- Одлука о додели […]

Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору – ЈН 1/2017 – Услуга закупа грађевинских машина и возила

29. марта 2017. 0

Обавештење о закљученом уговору – ЈН 1/2017 – Услуга закупа грађевинских машина и возила: Партија 1. – Одлука о додели уговора ЈН 12017 У Партија 2. – Одлука о додели уговора ЈН 12017 У Партија […]