Јавне набавке

Измена конкурсне док. ЈНМВ 5/2015 – Набавка водоводног и канализационог материјала‏

28. априла 2015. 0

Измена конкурсне документације ЈНМВ 5/2015 – Набавка водоводног и канализационог материјала‏ Измена конкурсне док. ЈНМВ 5/2015 – Набавка водоводног и канализационог материјала‏

Јавне набавке

Питања и одговори ЈНМВ 5/2015 – Набавка водоводног и канализационог материјала‏

28. априла 2015. 0

Питања и одговори ЈНМВ 5/2015 – Набавка водоводног и канализационог материјала‏ Питања и одговори ЈНМВ 5/2015 – Јавна набавка мале вредности – Набавка водоводног и канализационог материјала‏

Јавне набавке

Јавна набавка – Набавка водоводног и канализационог материјала‏

23. априла 2015. 0

Јавна набавка мале вредности – Набавка водоводног и канализационог материјала‏ Конкурсна документација – Набавка водоводног и канализационог материјала‏ Позив за подношење конк. док. – Набавка водоводног и канализационог материјала‏ – Обавештење о закљученом уговору01/06/2015/ ОБАВЕШТЕЊЕ […]

Јавне набавке

Јавна набавка – услуга закупа грађевинских машина и возила‏

22. априла 2015. 0

Јавна набавка – ЈН 1/2015 – Услуга закупа грађевинских машина и возила‏ Kонкурсна документација – ЈН 1/2015 – Услуга закупа грађевинских машина и возила Позив за подношење документације – JН 1/2015  – Услуга закупа грађевинских машина […]

Јавне набавке

Јавна набавка – набавка моторног горива, уља, мазива и техничке течности за возила

3. априла 2015. 0

ЈН 2/2015 у отвореном поступку за набавку моторног горива, уља, мазива и техничке течности за возила. Конкурсна документација за јн 2-2015 Позив за подношење понуда ЈН 2-2015

Јавне набавке

Набавка услуге – Испитивање воде

2. марта 2015. 0

Јавна набавка мале вредности: Набавка услуге – Испитивање воде Ознака из општег речника набавки: 85111820- Услуге у области бактериолошке анализе Конкурсна документација за ЈНМВ 2-2015- У -испитивање воде Позив за подношење понуда ЈНМВ 2-2015-У