Јавне набавке

Набавка услуге – Испитивање воде

2. марта 2015. 0

Јавна набавка мале вредности: Набавка услуге – Испитивање воде Ознака из општег речника набавки: 85111820- Услуге у области бактериолошке анализе Конкурсна документација за ЈНМВ 2-2015- У -испитивање воде Позив за подношење понуда ЈНМВ 2-2015-У