Јавне набавке

Набавка електричне енергије ЈНМВ 4/2015

23. јуна 2015. 0

Набавка електричне енергије ЈНМВ 4/2015 Конкурсна документација ЈН 4-2015 Позив за подношење понуда ЈН 4-2015 ———————————————————————– 20.08.2015. – Обавештење о закљученом уговору 4-2015

Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору за JН 2-2015

20. јуна 2015. 0

Обавештење о закљученом уговору  за JН 2-2015 – набавка моторног горива, уља, мазива и техничке течности за возила. Обавештење о закљученом уговору за JН 2-2015

Јавне набавке

Измена конк. док. ЈН 2/2015 – Набавка моторног горива, уља..

30. априла 2015. 0

Измена конкурсне документације ЈН 2/2015 – Набавка моторног горива, уља, мазива и техничке течности за возила у отвореном поступку. Измена конкурсне документације ЈН 2/2015 – Набавка моторног горива, уља, мазива и тех. течности

Јавне набавке

Измена конкурсне док. ЈНМВ 5/2015 – Набавка водоводног и канализационог материјала‏

28. априла 2015. 0

Измена конкурсне документације ЈНМВ 5/2015 – Набавка водоводног и канализационог материјала‏ Измена конкурсне док. ЈНМВ 5/2015 – Набавка водоводног и канализационог материјала‏

Јавне набавке

Питања и одговори ЈНМВ 5/2015 – Набавка водоводног и канализационог материјала‏

28. априла 2015. 0

Питања и одговори ЈНМВ 5/2015 – Набавка водоводног и канализационог материјала‏ Питања и одговори ЈНМВ 5/2015 – Јавна набавка мале вредности – Набавка водоводног и канализационог материјала‏