Виши делови Преконоге немају воду

Због квара пумпе у Мрзином потоку, Преконога у вишим деловима неће имати воду неколико дана, односно до ремонтовања и уградње пумпе.