ЈКСП

Документација

Документација

Структура запослених и ангажованих лица

Структура запослених и ангажованих лица на крају месеца који претходи месецу у ком се подноси Захтев за додатно радно ангажовање и Структура одлива и прилива