ЈКСП

Акта

Акта и Одлуке:

Измена Програма пословања за 2018. годину

Решење о именовању врш.дуж. директора Ђорђевић Јован

Решење о разрешењу директора Давидовић Игора

Одлука о другој измени Програма коришћења средстава из субвенције за 2016. годину

Правилник о начину решавања приговора

СТАТУТ ЈКСП Сврљиг 2016

Решење о именовању Надзорног одбора

Оснивачки АКТ ЈКСП Сврљиг 07.10.2016.

Програм пословања ЈКСП 2017. са решењем СО Сврљиг

Субвенција 2017. са решењем скупштине

Документи
Временска прогноза
SVRLJIG VREME