Програми пословања:

2018. година / Програм пословања ЈКСП “Сврљиг“ за 2018. годину

2018. година / Програм субвенција за 2018. годину

2017. година / Програм пословања ЈКСП “Сврљиг“ за 2017. годину


2016. година / Програм пословања ЈКСП “Сврљиг“ за 2016. годину


2015.година / Програм пословања ЈКСП “Сврљиг“ за 2015. годину