Програми пословања

Програми пословања:

2019. година / Програми субвенција

2019. година / Програм пословања за 2019. годину

2018. година / Одлука о трећој измени програма пословања ЈКСП Сврљиг за 2018. годину 

2018. година / Одлука о другој измени Програма пословања ЈКСП “Сврљиг“ Сврљиг за 2018. годину

2018. година / Програм пословања ЈКСП “Сврљиг“ за 2018. годину


2018. година / Програм субвенција за 2018. годину


2017. година / Програм пословања ЈКСП “Сврљиг“ за 2017. годину


2016. година / Програм пословања ЈКСП “Сврљиг“ за 2016. годину


2015.година / Програм пословања ЈКСП “Сврљиг“ за 2015. годину