Јавно комунално стамбено предузеће Сврљиг

Локација

Радетова бр. 27 Сврљиг

Радно време

Пон. - Пет. 07:00 -15:00

Контакт

Телефон 018/821-174

Програми пословања

Одлука о другој измени програма пословања ЈКСП Сврљиг за 2022. годину.

Одлука о другој измени и Решење

Програм пословања:

Програм пословања за 2023. годину

Програм пословања:

Решење сагласност на Програм субвенције 2022

ЗАЈЕДНО Програм субвенције и Сагласност СО

ЗАЈЕДНО Програм пословања и Сагласност СО

Решење сагласност на Програм пословања

Програм пословања:

Програм пословања за 2021. год.

Програм Субвенције за 2021. год.

Решење о давању сагласности на Програм пословања 2021

Решење о давању саглсности субвенција 2021.год.

Програми пословања:

Измена програма пословања ЈКСП ,,Сврљиг'' за 2020. годину

Програма пословања ЈКСП Сврљиг за 2020.годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2020

Програма коришћења средстава из субвенције за 2020.годину

Решење о давању сагласности на одлуку – субвенција 2020

2019. година / Програми субвенција

1. Измена програма субвенције за 2019. годину

2019. година / Програм пословања за 2019. годину

1. Измена програма пословања за 2019. годину

2018. година / Одлука о трећој измени програма пословања ЈКСП Сврљиг за 2018. годину

Одлука о трећој измени програма пословања ЈКСП Сврљиг за 2018. годину

2018. година / Одлука о другој измени Програма пословања ЈКСП “Сврљиг“ Сврљиг за 2018. годину

Одлука о II измени Програма пословања

2018. година / Програм пословања ЈКСП “Сврљиг“ за 2018. годину

Програм пословања ЈКСП “Сврљиг“ за 2018. годину

Измена Програма пословања за 2018. годину

2018. година / Програм субвенција за 2018. годину

Програм субвенција за 2018. годину

2017. година / Програм пословања ЈКСП “Сврљиг“ за 2017. годину

Програм пословања ЈКСП “Сврљиг“ за 2017. годину

2016. година / Програм пословања ЈКСП “Сврљиг“ за 2016. годину

Програм пословања ЈКСП “Сврљиг“ Сврљиг за 2016. годину

2015.година / Програм пословања ЈКСП “Сврљиг“ за 2015. годину

Програм пословања 2015