ЈКСП

Приговори корисника услуга

ПРИГОВОРИ КОРИСНИКА УСЛУГА

Приговор - Рекламација бр. 27/2022 од 01.06.2022. године, подносиоца Милоша Живковића ПР Ситари

Решење Комисије за решавање приговора по приговору бр. 31/2020 подносиоца приговора Паунковић Светлане ул. Лукавичка бр. 4, Сврљиг.

Решење Комисије за решавање приговора по приговору бр. 34/2020 подносиоца приговора Вучковић Синише ул. Љубовачка бр. 5 Сврљиг.

Решење - Приговор рекламација бр. 89/2021 од 22.04.2021. године, подносилац приговора Крстић Милутинка

Документи
Временска прогноза
SVRLJIG VREME