ЈКСП

Извештаји о пословању

На овој страници можете преузети извештаје о раду ЈКСП “Сврљиг“ Сврљиг.

Квартални извештај за период 01.01. - 30.06.2022. године

СВЕ КИ 01.01.-30.06.2022.

Квартални извештај за период 01.01.-31.03.2022. године

СВЕ Кварт. 01.01.-31.03.2022.

Извештај о пословању ЈКСП Сврљиг за 2021. годину

Извештај о пословању ЈКСП Сврљиг за 2021. годину

Извештај о пословању Директора за 2020. годину

САСТАВЉЕНО ИЗВ ОДЛУКА НО И РЕШЕЊЕ СО

Извештај о пословању ЈКСП ,,Сврљиг'' Сврљиг у 2018. години

Извештај о пословању ЈКСП Сврљиг за 2018. годину

Извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Решење о усвајању кварталног извештаја 0.01-30.06.2019

Извештај о реализацији годишњег програма пословања за период  од 01.01.2018. до 30.12.2018

Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКСП СВРЉИГ

Извештај о раду на дан 30.11.2015. године 

Извештај о раду на дан 30.11.2015.године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2018. до 30.06.2018. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.до30.06.2018.г.

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Извештаја о пословању ЈКСП ''Сврљиг'' за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Извештај о пословању за 2017.г. са решењем

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2017. до 31.12.2017.године

Извештај о степену реализације Програма пословања 01.01.-31.12.17.г.

Извештај о реализацији програма пословања 30.09.2016. године

Извештај о реализацији програма пословања – III квартал

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања – I квартал 2016.год.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања-I квартал 2016.год.

OРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Финансијски извештај ЈКСП „Сврљиг“ о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 1.1. до 30.6 2016.

Редован годишњи финансијски извештај предузећа 2015. година:

Биланс стања 2015.год.

Биланс успеха 2015.год.

Извештај о осталом резултату 2015.год.

Извештај о токовима готовине 2015.год.

Извештај о променама на капиталу 2015.год.

Статистички извештај 2015.год.

Напомене уз финансијске извештаје 2015.год.

Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавно комуналног-стамбеног предузећа Svrljig за 2015.год

Извештај о раду за 2014. годину:

Извештај о раду за 2014. годину

Решење о усвајању извештаја о раду за 2014. годину

Извештај о раду ЈКСП “Сврљиг“ за 2013. годину

Извештај о раду ЈКСП “Сврљиг“ за 2013. годину

Документи
Временска прогноза
SVRLJIG VREME