Финансијски извештаји

Одлука – Извештај о степену усклађености – ЈКСП Сврљиг

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.до 30.06.2018.г. 

Финансијски извештај за 2017. годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2018. до 30.03.2018.године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2017. до 31.12.2017.године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих актовности 2017.

Финансијски извештај Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг o степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.-31.03.2017.године

Финансијски извештај ЈКСП ,,Сврљиг“ за периоди 01.01. до 30.06.2016.:


Завршни рачун за 2016. годину:


Редован годишњи финансијски извештај предузећа 2015. година: