Извештај о степену усклађености планираних и реализованих актовности 2017.

Финансијски извештај Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг o степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.-31.03.2017.године

Финансијски извештај ЈКСП ,,Сврљиг“ за периоди 01.01. до 30.06.2016.:


Завршни рачун за 2016. годину:


Редован годишњи финансијски извештај предузећа 2015. година: