На овој страници можете преузети извештаје о раду ЈКСП “Сврљиг“ Сврљиг.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2018. до 30.06.2018. године

Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању Извештаја о пословању ЈКСП “Сврљиг“ за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године


Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2017. до 31.12.2017.године


Извештај о реализацији програма пословања 30.09.2016. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања – I квартал 2016.год.

Редован годишњи финансијски извештај предузећа 2015. година:

Извештај о раду за 2014. годину:

  • Извештај о раду за 2014. годину
  • Решење о усвајању извештаја о раду за 2014. годину

Извештај о раду за 2013. годину: