ЈКСП

О Нама

На основу Оснивачког акта Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“, Сврљиг је основано и послује ради обезбеђења трајног обављања следећих делатности:

 • сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће,
 • пружање услуга пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних вода,
 • прикупљање, транспорт и депоновање отпада,
 • одржавање чистоће на јавним површинама,
 • изношење комуналних отпада,
 • управљање пијаце,
 • одржавање градског зеленила и паркова,
 • сахрањивање,
 • одржавање гробаља,
 • одржавање јавне расвете,
 • зимска и зоохигијенска служба на територији општине Сврљиг.

Органи управљања у Јавно комунално-стамбеном предузећу „Сврљиг“ су Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор има три члана.

Документи
Временска прогноза
SVRLJIG VREME