Радно време

Пон. - Пет. 07:00 -15:00

Локација

Радетова бр. 27 Сврљиг

Контакт

Телефон 018/821-174

Ценовник

ЈКСП „СВРЉИГ“ Сврљиг
Број: 1714/2013
17.12.2013.год.
С В Р Љ И Г

На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник Републике Србије“, број 16/97), члана 36. Статута ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг. Надзорни одбор ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг, на седници одржаној дана 17.12.2013. године, донео је следећу

О Д Л У К У

О ЦЕНАМА ВОДЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗВОЖЕЊА СМЕЋА

Цена воде, канализације и извожења смећа износе:

Цене услуга без урачунатог ПДВ-а и водног доприноса.

Овај ценовник по добијању сагласности Скупштине општине Сврљиг-а. примењиваће се од 01.01.2014. године.

На овај ценовник дата је сагласност Скупштине општине Сврљиг бр. 023-99/2013-01 од 26.12.2013. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
ПРЕДСЕДНИК
Владица Миленковић

Временска прогноза