ЈКСП

Ценовник

Јавно комунално стамбено предузеће Сврљиг – ЦЕНОВНИЦИ

 

Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг о ценама воде, канализације и одвожења смећа I број : 023-45/2021

ЦЕНОВНИК ЗА ВОДУ

Одлука Надзорног Одбора о утврђивању цена пијачних услуга на зеленој, робној и сточној пијаци и простору на коме се одржава вашар бр. 1747/2022 од 16.11.2022. године,

Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг о ценама пијачних услуга на зеленој, робној и сточној пијаци и простору на коме се одржава вашар I број : 023-43/2022

ЦЕНОВНИК О ПИЈАЧНИМ УСЛУГАМА

Одлука Надзорног Одбора о утврђивању цена за издавање услова, издавање решења за прикључење и поновног прикључења корисника услуга на водоводну и канализациону мрежу бр. 1748/2022 од 16.11.2022. године,

Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг o ценама за издавање услова, издавање решења за прикључење и поновног прикључења корисника услуга на водоводну и канализациону мрежу I број : 023-42/2022

ЦЕНОВНИК ПРИКЉУЧЦИ

Одлука Надзорног Одбора о утврђивању цена гробљанских услуга бр. 1749/2022 од 16.11.2022. године

Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг о ценама гробљанских услуга I број : 023-44/2022

ЦЕНОВНИК ГРОБЉЕ

Документи
Временска прогноза
SVRLJIG VREME