Јавно комунално стамбено предузеће Сврљиг

Локација

Радетова бр. 27 Сврљиг

Радно време

Пон. - Пет. 07:00 -15:00

Контакт

Телефон 018/821-174

Ценовник

______________________________________________________________________________

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ ЦЕНА ЗА ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА, ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ И ПОНОВНОГ ПРИКЉУЧЕЊА КОРИСНИКА УСЛУГА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

– Oбавештење о промени цена за издавање услова, издавање решења за прикључење и поновног прикључења корисника услуга на водоводну и канализациону мрежу,

 Одлука Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг о  ценама за издавање услова, издавање решења за прикључење и поновног прикључења корисника услуга на водоводну и канализациону мрежу број 1263/2020 од дана 01.09.2020. године.

–  Решење Скупштине општине Сврљиг о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг о ценама за издавање услова, издавање решења за прикључење и поновног прикључења корисника услуга на водоводну и канализациону мрежу  I број : 023-38/2020 од 11.09.2020. године.

______________________________________________________________________________

– Обавештење о промени цена пијачних услуга,

 Одлука Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг о ценама пијачних услуга на зеленој, робној и сточној пијаци и простору на коме се одржава вашар број 1262/2020 од дана 01.09.2020. године.

–  Решење Скупштине општине Сврљиг о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг о ценама пијачних услуга на зеленој, робној и сточној пијаци и простору на коме се одржава вашар I број : 023-35/2020 од 11.09.2020. године.

_______________________________________________________________

Ценовник гробљанских услуга

– Обавештење о промени гробљанских услуга,
– Одлука Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг о ценама гробљанских услуга број 1261/2020 од дана 01.09.2020. године.
– Решење Скупштине општине Сврљиг о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг о ценама гробљанских услуга I број : 023-36/2020 од 11.09.2020. године.

______________________________________________________________________________

Ценовник воде, канализације и одвожења смећа

Сагласност на цене воде, канализације и одвожења смећа

– Одлукa Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг о ценама воде, канализације и одвожења смећа број 1260/2020 од дана 01.09.2020. године.

– Решење Скупштине општине Сврљиг о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг о ценама воде, канализације и одвожења смећа I број : 023-37/2020 од 11.09.2020. године.

______________________________________________________________________________


ЈКСП „СВРЉИГ“ Сврљиг
Број: 1714/2013
17.12.2013.год.
С В Р Љ И Г

На основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник Републике Србије“, број 16/97), члана 36. Статута ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг. Надзорни одбор ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг, на седници одржаној дана 17.12.2013. године, донео је следећу

О Д Л У К У

О ЦЕНАМА ВОДЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗВОЖЕЊА СМЕЋА

Цена воде, канализације и извожења смећа износе:

Цене услуга без урачунатог ПДВ-а и водног доприноса.

Овај ценовник по добијању сагласности Скупштине општине Сврљиг-а. примењиваће се од 01.01.2014. године.

На овај ценовник дата је сагласност Скупштине општине Сврљиг бр. 023-99/2013-01 од 26.12.2013. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
ПРЕДСЕДНИК
Владица Миленковић

ЈКСП

Контакт инфо.

Радно време

Пон. - Пет.

07:00 - 15:00

Локација

Радетова бр. 27

Сврљиг

Контакт

Телефон

018/821-174

Е-маил

Е-пошта

jkspsvrljig@gmail.com

ЈКСП Сврљиг © 2023 Сва права су задржана