ЈКСП

Документи

На овој страници можете преузети одлуке Скупштине општине Сврљиг, које дефинишу обављање комуналних делатности у општини Сврљиг.

План и програм зимске службе.


Такође, можете преузети фајлове са документима које је ЈКСП „Сврљиг“ у законској обавези да презентира јавности.

2016/ Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања – I квартал 2016.год.


 

Редован годишњи финансијски извештај предузећа 2015. година:

Биланс стања 2015.год.

Биланс успеха 2015.год.

Извештај о осталом резултату 2015.год.

Извештај о токовима готовине 2015.год.

Извештај о променама на капиталу 2015.год.

Статистички извештај 2015.год.

Напомене уз финансијске извештаје 2015.год.

Извештај о ревизији финансијских извештаја Јавно комуналног-стамбеног предузећа Svrljig за 2015.год.

Документи
Временска прогноза
SVRLJIG VREME