Радно време

Пон. - Пет. 07:00 -15:00

Локација

Радетова бр. 27 Сврљиг

Контакт

Телефон 018/821-174

Законска регулатива

Закони и прописи којима се регулише обављање делатности предузећа
У појединим делатностима, поред напред наведених прописа одговарајући позитивни законски прописи којима се регулише обављање истих:
Снабдевање водом за пиће
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
Управљање комуналним отпадом
Управљањем гробљима и сахрањивање
Остале комуналне делатности
Остали прописи
Временска прогноза