Јавне набавке

 ЈН 1/2018 – Поновљени поступак за партију 3 – Закуп финишера

24. априла 2018. 0

ЈН1/2018 – Поновљени поступак за партију 3 – Закуп финишера Обавештење о закљученом уговору поновљени поступак ЈН 1-2018 У ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 1-2018 У Конкурсна документација поновљени поступак 1-2018 У Поновљени поступак позив […]

Јавне набавке

JН 3/2018 – Камион са корпом

11. априла 2018. 0

JN 3/2018 – Камион са корпом Одлука о додели уговора ЈН 3-2018 Одлука о додели уговора ЈН 3-2018 Конкурсна документација JH 3-2018 – Камион са корпом Позив за подношење понуда ЈНМВ 3-2018 – Камион са […]

Јавне набавке

ЈН 1/2018 – Закуп грађевинских машина и возила

7. априла 2018. 0

ЈН 1/2018 – Закуп грађевинских машина и возила Обавештење о закљученом уговору ЈН 1-2018 У Одлука о додели уговора за ЈН 1_2018 у Партија 1. Закуп грђевинских машина и возила Одлука о додели уговора за […]

Јавне набавке

ЈН 8/2018 – Материјал за одржавање јавне расвете

23. марта 2018. 0

ЈН 8/2018 – Материјал за одржавање јавне расвете Обавештење о закљученом уговору ЈН 8-2018 – Материјал за одржавање јавне расвете Одлука о додели уговора ЈН 8-2018 Конкурсна документација JH 8-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ […]

Јавне набавке

ЈН 1/2018 – Материјал за одржавање путева

27. фебруара 2018. 0

ЈН 1/2018 – Материјал за одржавање путева Конкурсна документација ЈН 1-2018 Позив за подношење понуда за ЈН 1-2018.год. Одлука о додели уговора- Партија 1 – ЈН 1/2018 – Материјал за одржавање путева  Одлука о додели […]

Јавне набавке

ЈН 2/2018 – Испитивање квалитета воде

26. јануара 2018. 0

ЈН 2/2018 – Испитивање квалитета воде Одлука о додели уговора за ЈН 2-2018 У Конкурсна документација ЈН 2-2018 У Позив за подношење понуда ЈНМВ 2-2018-У  

Јавне набавке

ЈН 2/2018 – Гориво, мазиво и техничке течности

23. јануара 2018. 0

ЈН 2/2018 – Гориво, мазиво и техничке течности Партија 1. Одлука о додели уговора ЈН 2-2018 Партија 2. Одлука о додели уговора ЈН 2-2018 Измена конкурсне документације ЈН 2-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење […]

Јавне набавке

ЈН 4/2017 – Услуга осигурања

15. децембра 2017. 0

ЈН 4/2017 – Услуга осигурања Обавештење о закљученом уговору за JН 4-2017 У Одлука о додели уговора ЈН 4-2017 У Конкурсна документација ЈН 4-2017 У Позив за подношење понуда ЈНМВ 4-2017-У Измена конкурсне документације ЈН […]

Јавне набавке

ЈН 11/2017 – Приколица тандем кипер (половно)

13. децембра 2017. 0

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈН 11/2017 приколица тандем кипер Обавештење о закљученом уговору за JН 11-2017 Одлука о додели уговора ЈН-11-2017 Конкурсна документација за ЈН 11-2017 Позив за подношење понуда ЈН […]