Јавне набавке

ЈН 4/2017 – Услуга осигурања

15. децембра 2017. 0

ЈН 4/2017 – Услуга осигурања Обавештење о закљученом уговору за JН 4-2017 У Одлука о додели уговора ЈН 4-2017 У Конкурсна документација ЈН 4-2017 У Позив за подношење понуда ЈНМВ 4-2017-У Измена конкурсне документације ЈН […]

Јавне набавке

ЈН 11/2017 – Приколица тандем кипер (половно)

13. децембра 2017. 0

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за ЈН 11/2017 приколица тандем кипер Обавештење о закљученом уговору за JН 11-2017 Одлука о додели уговора ЈН-11-2017 Конкурсна документација за ЈН 11-2017 Позив за подношење понуда ЈН […]

Јавне набавке

ЈН 6/2017 – Теретно возило за потребе водовода и канализације (половно)

6. децембра 2017. 0

ЈН 6/2017 – Теретно возило за потребе водовода и канализације (половно) Обавештење о закљученом уговору за JН 6-2017 Конкурсна документација за ЈН 6-2017 Позив за подношење понуда ЈН 6-2017 Одлука о додели уговора -ЈН 6 […]

Јавне набавке

ЈН 9/2017 – Водоводни и канализациони материјал

9. августа 2017. 0

ЈН 9/2017 – Водоводни и канализациони материјал Конкурсна документација ЈН 09-17 Позив за подношење понуда ЈН 9-2017 Измена конкурсне документације ЈН 9- 2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Друга измена конкурсне документације ЈН […]

Јавне набавке

ЈН 7/2017 – Електрична енергија

20. јула 2017. 0

Јавна набавка ЈН 7/2017 – Електрична енергија Конкурсна документација ЈН 7-2017 Позив за подношење понуда ЈН 7-2017 Oдлука о додели уговора за JН 7-2017 Обавештење о закљученом уговору за JН 7-2017

Јавне набавке

Јавна набавка – Приколица нисконосећа (половна)

5. јула 2017. 0

Јавна набавка: Набавка добара – ПРИКОЛИЦА НИСКОНОСЕЋА (ПОЛОВНА) Конкурсна документација JN 3-2017 Позив за подношење понуда ЈН 3-2017 Одлука о додели уговора за JН 3-2017 Обавештење о закљученом уговору за JН 3-2017

Јавне набавке

Јавна набавка – 1/2017 Материјал за одржавање путева

19. маја 2017. 0

Јавна набавка – 1/2017 Материјал за одржавање путева Обавештење о закљученом уговору за JН 1-2017 Партија 1. Одлука о додели уговора Партија 2. Одлука о додели уговора Партија 3. Одлука о додели уговора Конкурсна документација […]

Јавне набавке

ЈН 1/2017 – Набавка материјала за одржавање путева

13. априла 2017. 0

ЈН 1/2017 – Набавка материјала за одржавање путева Конкурсна документација ЈН 1-2017 Позив за подношење понуда ЈН 1-2017 Партија 1 -Одлука о додели уговора Партија 2- Одлука о додели уговора Партија 3- Одлука о додели […]