Јавне набавке

Јавне набавке

JН 3/2018 – Камион са корпом

JN 3/2018 – Камион са корпом Одлука о додели уговора ЈН 3-2018 Одлука о додели уговора ЈН 3-2018 Конкурсна документација JH 3-2018 – Камион са

Јавне набавке

ЈН 2/2018 – Испитивање квалитета воде

ЈН 2/2018 – Испитивање квалитета воде Одлука о додели уговора за ЈН 2-2018 У Конкурсна документација ЈН 2-2018 У Позив за подношење понуда ЈНМВ 2-2018-У

Јавне набавке

ЈН 4/2017 – Услуга осигурања

ЈН 4/2017 – Услуга осигурања Обавештење о закљученом уговору за JН 4-2017 У Одлука о додели уговора ЈН 4-2017 У Конкурсна документација ЈН 4-2017 У