ЈКСП

Јавне набавке

Јавне набавке

JН 3/2018 – Камион са корпом

JN 3/2018 – Камион са корпом Одлука о додели уговора ЈН 3-2018 Одлука о додели уговора ЈН 3-2018 Конкурсна документација JH 3-2018 – Камион са

Јавне набавке

ЈН 1/2018 – Материјал за одржавање путева

ЈН 1/2018 – Материјал за одржавање путева Конкурсна документација ЈН 1-2018 Позив за подношење понуда за ЈН 1-2018.год. Одлука о додели уговора- Партија 1 –

Јавне набавке

ЈН 2/2018 – Испитивање квалитета воде

ЈН 2/2018 – Испитивање квалитета воде Одлука о додели уговора за ЈН 2-2018 У Конкурсна документација ЈН 2-2018 У Позив за подношење понуда ЈНМВ 2-2018-У